ბიზნეს გეგმა შენობისთვის საძირკვლის მომზადებას გავს. ეს არის დეტალური და ყოვლისმომცველი დოკუმენტი, რომელშიც აღწერილია ბიზნეს იდეის საოპერაციო, მართვის, ფინანსური და მარკეტინგული ასპექტები. ბიზნეს გეგმა გამოიყენება, როგორც ორგანიზაციის შიგნით გადაწყვეტილების მისაღებად, ასევე გარე კაპიტალის მოსაზიდად.

მოდით ერთად შევუდგეთ ახალი ბიზნესის მშენებლობას.

დაჯავშნე კონსულტაცია