იურიდიული სერვისები

ჩვენ გთავაზობთ

იურიდიულ სერვისებს

ბიზნეს და კორპორატიული საკითხების სამართლებრივი რეგულირება

კომპლექსური სამართლებრივი წინასაინვესტიციო ანალიზი (DUE DILIGENCE)

სამართლებრივი შესაბამისობის უზრუნველყოფა თქვენი კომპანიის სიმშვიდისთვის

სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობების მართვა

LEGAL DESIGN

არბიტრაჟი და სასამართლო წარმომადგენლობა

მოლაპარაკების პროცესის მართვა

მედიაცია

შრომითი მედიაცია

შრომით-სამართლებრივი შესაბამისობა

რეორგანიზაციის პროცესის მართვა

პერსონალური მონაცემების დამუშავება

აუთსორსინგული იურიდიული მომსახურება – 4S LEGAL

დაჯავშნე კონსულტაცია