გუნდი

ჩვენი გუნდი

სალომე ჯოჯუა

მმართველი პარტნიორი

მარიამ მჭედლიძე

უფროსი იურისტი

დაჯავშნე კონსულტაცია