როდესაც საქმე ეხება დავების გადაწყვეტას, მედიაცია წარმოადგენს უნიკალურ და მოქნილ მიდგომას, რომელიც წინა პლანზე აყენებს თანამშრომლობას და ურთიერთგაგებას.

სასამართლო პროცესისგან განსხვავებით, მედიაცია უზრუნველყოფს უსაფრთხო სივრცეს ყველა მხარისთვის, რათა თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები და ერთად იმუშაონ საერთო ინტერესების მოპოვებაზე. გამოცდილი მედიატორის სესიის ფარგლებში, ეს პროცესი ხელს უწყობს ღია დიალოგს და ყველა მხარისთვის სასარგებლო შედეგის მიღწევას.

ჩვენ გთავაზობთ გამოცდილი მედიატორის მომსახურებას, რომლებიც ხელს შეუწყობენ კონსტრუქციულ მოლაპარაკებებს და მხარეებს დაეხმარება იმ სივრცის მოძიებაში, სადაც ისინი შეთანხმებას შეძლებენ, მათთვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. იქნება ეს კონფლიქტი კომპანიებს, ფიზიკურ პირებს თუ სამთავრობო უწყებებს შორის, მედიაცია საუკეთესო საშუალებაა პროდუქტიული დისკუსიისთვის დავის ნებისმიერ ეტაპზე.

სასამართლო დავის ნაცვლად მედიაციის არჩევა დაზოგავს თქვენს დროს, რესურსებს და ამავდროულად დაგიცავთ ზედმეტი სტრესისგან. ჩვენი მიზანია შევქმნათ ისეთი ხელსაყრელი გარემო, სადაც კონფლიქტები მეგობრულად მოგვარდება და ყველა მხარე მიაღწევს სასურველ შედეგს ურთიერთობების გაფუჭების გარეშე.

ჩვენ დაგეხმარებით ჰარმონიის მოპოვებასა და ურთიერთსასარგებლო გადაწყვეტილებების მიღწევაში მედიატორის საშუალებით.

დაჯავშნე კონსულტაცია