პერსონალური მომსახურების დაცვის მომსახურება შექმნილია თქვენი ბიზნესის გასაძლიერებლად და მომხმარებლების ნდობის გასამყარებლად.

ჩვენი გუნდი თქვენს ბიზნესთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ქმნის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეგულაციების (GDPR) შესაბამის დოკუმენტაციას. ჩვენთვის ყველა ბიზნესი უნიკალურია და მიდგომებიც ინდივიდუალური.

მომსახურების ფარგლებში, განხორციელდება თქვენს კომპანიაში არსებული მონაცემთა შეგროვება/დამუშავების არსებული პრაქტიკის შეფასება, გამოვლინდება გასაუმჯობესებელი სფეროები და შეიქმნება/დაინერგება ახალი რეგულაციები კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

ასევე არსებულ დოკუმენტაციისთვის (მაგალითად, შრომის ხელშეკრულებებში) მოვამზადებთ ცვლილებების პროექტს.

მომსახურების ფარგლებში სწავლება და ცნობიერების გაზრდის მიზნით, გავაძლიერებთ და გავზრდით თქვენი გუნდის წევრების ცნობიერებას GDPR-ის თაობაზე, რაც ხელს შეუწყობს მონაცემთა დაცვის კულტურის ზრდას თქვენს კომპანიაში.

შევიმუშავებთ ინციდენტზე რეაგირების გეგმას მონაცემთა პოტენციური დარღვევის შესამცირებლად. 4S-ის არჩევით, თქვენ აკეთებთ ინვესტიციას კომპანიის საქმიანობის დაცულ მომავალში. GDPR-ის სტანდარტების შესაბამისობა ნებისმიერი ბიზნესის სამუშაო პროცესში, მომხმარებელთა ნდობასა და ლოიალობას იწვევს. ჩვენ გთავაზობთ კომფორტულ და თქვენზე მორგებულ მომსახურებას, რათა კანონმდებლობასთან შესაბამისობის პროცესში, დაცული იქნას თქვენი კომპანიის ინტერესები და საჭიროებები.

დაჯავშნე კონსულტაცია