ორგანიზაციის სტრუქტურა წყვეტს რამდენად მოქნილად შეუძლია ორგანიზაციას სვლა კონკურენტულ გარემოში, რამდენად ეფექტური და ოპტიმალურია მის მიერ გადადგმული ნაბიჯები.

ორგანიზაციული სტრუქტურა განსაზღვრავს ინფორმაციისა და აქტივობების დინებას ორგანიზაციაში. ორგანიზაციული სტრუქტურა ქმნის სისტემას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების გადანაწილებისა და შესრულების პროცესი. მისი საშუალებით განისაზღვრება როლები, პასუხისმგებლობები, კავშირები და შესრულების თანმიმდევრობა ორგანიზაციაში.

მოდით ერთად შევიმუშაოთ ისეთი სტრუქტურა, რომელიც თქვენს საჭიროებებს უნაკლოდ ერგება.

დაჯავშნე კონსულტაცია