ჩვენს იურისტებს აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება შრომით-სამართლებრივი დავების წარმოებაში, ასევე სახელმწიფო მარეგულირებელთან ურთიერთობის პროცესში. ამ გამოცდილებით ვქმნით შრომით სამართლებრივ დოკუმენტაციას თქვენი ბიზნესისთვის.

ნებისმიერი ჩვენს მიერ შედგენილი დოკუმენტაციის დაცვას სახელმწიფო მარეგულირებელთან ურთიერთობის პროცესში ჩვენი იურისტები უზრუნველყოფენ (თუ დაცულია მათ მიერ გაცემული რეკომენდაციები).

ჩვენ ვამზადებთ დოკუმენტაციას, ვსწავლობთ უკვე არსებულს და შესაბამისობაში მოგვყავს ისინი საქართველოს კანონმდელობასა და პრაქტიკასთან. დაგეხმარებით, მომზადებული დოკუმეტაციის გაფორმებისა და თანამშრომლებისთვის გაცნობის პროცესში.

დაჯავშნე კონსულტაცია